Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Sekretesspolicy för rekrytering genom Teamtailor

Swedbank Pay är ett registrerar varumärke av PayEx Sverige AB. 

Behandling av personuppgifter

I och med att du skickar in din ansökan till oss så samtycker du till att PayEx behandlar dina personuppgifter i rekryteringssyfte.

Genom att lämna in din ansökan samtycker du till att ansökningsmaterialet registreras, kompletteras och behandlas för rekryteringsändamål, inklusive framtida lediga tjänster, av PayEx Sverige AB (556735-5671) eller någon av dess dotter- eller systerbolag (PayEx Koncernen).

Den information som lämnas kommer att finnas tillgänglig för HR och rekryterande chefer inom PayEx-koncernen.

PayEx Sverige AB, 556735-5671 och/eller annat bolag inom PayEx-koncernen där du sökt arbete är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar när du söker ett utannonserat arbete eller lämnar en intresseanmälan avseende tjänster hos något av PayEx-koncernens bolag.

Kontaktinformation till PayEx:
Postadress: S:t Hansplan 1, 621 88 Visby 
E-post: info@payex.com
Telefonnummer: +46 (0)8 20 24 00

Insamling av personuppgifter
PayEx samlar in personuppgifter från dig när du skickar in en ansökan via denna tjänst eller på annat sätt lägger till personuppgifter om dig själv personligen eller genom att använda tredje part, t.ex. Facebook eller LinkedIn. Personuppgifter kan också samlas in om du använder chattfunktionen i denna tjänst.

PayEx kan också samla in offentligt tillgänglig information och sammanställa den för användning i rekryteringsprocessen. Utöver detta kan PayEx samla in personuppgifter från referenspersoner.

Personuppgifter PayEx behandlar
Förnamn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter i CV, personligt brev och användarnamn. PayEx behandlar även övrig information som du eller referenspersoner lämnar till oss samt i förekommande fall resultat från till exempel personlighetstester.

PayEx uppmanar dig att inte ladda upp känsliga personuppgifter i din ansökan.

Ändamål med behandlingen
PayEx behandlar och sparar uppgifterna för att kunna identifiera dig och se vilka kvalifikationer du har. Dina uppgifter jämförs med det behov PayEx har av nyanställningar. Har du sökt en viss tjänst matchas dina uppgifter i första hand mot de krav som PayEx satt upp för denna tjänst. 

PayEx kan också använda dina uppgifter för att se om du är lämplig för en annan tjänst och kan då kontakta dig för att höra om du är intresserad av denna.

Laglig grund för behandlingen
Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Så länge du inte blivit anställd av PayEx kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke till PayEx behandling av personuppgifter i rekryteringssyfte. Ett återkallande av samtycket kan dock innebära att du inte längre kan söka en viss tjänst.

Överföring av personuppgifter
Uppgifterna i databasen kommer att lämnas ut till den personal på PayEx som arbetar med rekrytering av nya medarbetare och till facklig företrädare. PayEx medarbetare har tystnadsplikt och dina uppgifter kommer inte att spridas till andra.

I den utsträckning det är nödvändigt kan personuppgifter överföras och / eller delas till ett företag inom PayEx-koncernen samt till tredje part som agerar på PayEx vägnar med arbetsuppgifter av relevans för rekryteringsprocessen. PayEx kan också lämna ut personuppgifterna till myndigheter eller annan aktör om det krävs enligt lag.

Uppgifterna kan komma att överföras utanför EU / EES. Om så sker kommer PayEx att säkerställa att adekvata skyddsåtgärder tillämpas för att skydda personuppgiftsdata i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd, t.ex. EU-standardavtalsklausuler eller Privacy Shield.

För mer information om mottagare och / eller laglig grund för eventuell överföring utanför EU / EES, använd kontaktuppgifterna nedan.

Lagring och gallring
PayEx lagrar dina uppgifter i 24 månader efter det att du skickat in uppgifterna. Den rättsliga grunden för detta är PayEx legitima intresse att skydda sig mot förfaranden som kan initieras av en kandidat, t.ex. diskrimineringskrav. Du kan själv ta bort eller ändra uppgifter som du har lämnat elektroniskt genom att logga in på din sida. Om du anställs kommer uppgifterna att sparas längre.

Säkerhet
PayEx värnar om den personliga integriteten och behandlar dina personuppgifter med största försiktighet. Dock åligger det dig att se till att dina inloggningsuppgifter bevaras på ett säkert sätt.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att inkomma med en begäran om registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter PayEx har registrerat om dig. Kontakta i sådant fall PayEx Dataskyddsombud på adress som anges nedan. Till samma adress kan du vända dig om du vill att PayEx ska rätta felaktiga uppgifter alternativt begränsa behandlingen eller radera uppgifter när detta är möjligt. Under vissa omständigheter har du även rätt att få dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

PayEx har utsett ett Dataskyddsombud som du enklast når på dpo@payex.com. Adress: PayEx Sverige AB, Att. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby.

Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål avseende personuppgiftshanteringen, www.datainspektionen.se  

Cookies
När du använder tjänsten kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i din dator, mobil eller surfplatta när du loggar in i tjänsten. Cookies används för att underlätta din användning av tjänsten.

Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i din enhet. Upplevelsen av tjänsten kan dock försämras om cookies inte används.

Läs mer om Swedbank Pay hantering av cookies på https://app.teamtailor.com/

Ändringar
PayEx har rätt att göra ändringar eller tillägg till denna information om behandling av dina personuppgifter. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig när du loggar in i tjänsten. Du kan också kontakta oss på nedanstående adress för att få del av den senaste versionen.

Kontakt
För frågor om PayEx behandling av personuppgifter, eller för att nyttja någon av dina rättigheter, kontakta oss på dpo@payex.com alternativt PayEx Sverige AB, Att. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby. 

Jobbar du redan på Swedbank Pay Sweden?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor